Hållbarhet & miljö.

Miljöpolicy & minskat klimatavtryck.

Vi har sedan något år tillbaka engagerat oss i klimat- och miljöfrågor. Som eventbolag så har vi ett brett kontaktnät och ett ansvar att lotsa våra kunder till det mest hållbara alternativet för deras event!

Hållbarhet

Gotland – en hållbar mötesdestination!

Vi kan glädjande konstatera att Gotland som besöksmål tagit stora kliv mot en ännu mer hållbar mötesdestination. Under våren 2019 anlände Destination Gotlands första av totalt 2 gasfärjor och som minskar utsläppen av Co2 med ca 20% och utsläppen av svavel med hela 99%. Vet ni tex att utsläppen av Co2 under en resa mellan Nynäshamn-Visby nästan kan likställas med att åka tåg mellan Stockholm-Malmö? Skulle våra gäster istället välja flyg till Gotland så är det ändå drygt 8 gånger mindre utsläpp att flyga till Gotland än att välja en destination runt medelhavet (se tabell nedan).

 

Hansa Event – miljöpolicy

Vi har i vår egen verksamhet sedan hösten 2017 engagerat oss i klimat- och miljöfrågor och hur vi kan själva kan påverka den värld vi lever i och utifrån detta har vi skapat en miljöpolicy.

I vår policy lyfter vi bland annat fram vikten av lokalproducerat, fossilfria transporter, så lite engångsartiklar som möjligt och aldrig engångsplast, vi återvinner alltid återvinning enligt Regionens sorteringsfraktioner.

 

Vår policy i sin helhet finns nedan.

Hansa Event värnar om miljön och i vår miljöpolicy har vi lagt fast att:

  • Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara alternativ.
  • Vi ska använda lokal- och närproducerat i största möjliga utsträckning.
  • Vi eftersträvar att använda leverantörer som har samma syn på klimat- och miljöfrågor som vi.

Vi har satt upp konkreta mål för verksamheten för att succesivt förbättra oss och minska vår klimatpåverkan. En del är sånt som vi själva kan förändra och utveckla men mycket ligger på våra leverantörer. Vi ser det som en viktig uppgift för oss som eventbolag är att påverka och utveckla detta i samarbete med våra leverantörer.

Lokalproducerat

Vår ambition är att använda gotländska produkter och tjänster när det är möjligt, vilket det är nästan alltid! Det gäller bara att bemöda sig lite extra och det är det som vi ser som vår uppgift! Det gäller att vi alla hjälps åt och lyfter fram den rikedom av olika produkter och tjänster som finns här på vår ö. Våra leverantörer är viktiga i detta och vi ställer ständigt höga krav på dem. För oss är det livsviktigt och vi är medvetna om att det är det vi erbjuder våra kunder alltid ska ha högsta kvalitet.

Transporter

För all transport på ön finns fossilfria alternativ i form av el, biogas och HVO. Vi väljer alltid något dessa alternativ och i vår fordonspark finns både el- och biogasdrivna fordon.

När det gäller transporten till Gotland så vet vi att vare sig färja eller flyg är fossilfria och har därför inrättat ett miljöpris. Varje år utser vi ett av våra leverantörsföretag till årets pristagare. Det är ett företag som gjort något viktigt för den hållbara utvecklingen på den gotländska landsbygden.

Engångsartiklar

Vi undviker engångsartiklar så långt som är möjligt och om vi tvingas att använda dem så väljer vi alltid papper eller annat återvinningsbart material.

Återvinning/avfall

När det gäller återvinning så gäller det att sortera och ständigt ha olika fraktioner för olika typer av avfall. Papperssäckar är att föredra framför plast, som om vi av sanitära skäl måste använda dem, alltid är av återvunnen plast.

Bidrag

Vi delar årligen ut ett bidrag på 10 000:- till en organisation/förening/företag som bidrar till ett mer hållbart Gotland. Detta publiceras årligen i våra sociala kanaler.

Nätverk

Vi är stolta medlemmar i Hållbara Gotland som är ett nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda och kunder. Läs mer på hallbaragotland.se

 

 

OM GOTLAND SOM REGION MED MILJÖ OCH HÅLLBARHETSARBETE

Vill ni läsa mer om hur Gotland som ö arbetar med hållbarhet och miljö, gå in på https://www.gotland.se/ekokom  där ni hittar du Regionens styrdokument. Det vi kan konstatera är att Gotland ligger i framkant och att det är viktig fråga som ligger högt upp på agendan.

Kontakta oss.

6 + 3 =

Gotlands ledande eventbyrå

Sedan 2006 har vi arrangerat konferenser och möten på Gotland och med tusentals genomförda event i bagaget vågar vi påstå att vi är bäst på Gotland.

Anlita oss, ett eventbolag med medarbetare vars hjärtan klappar för ön och möten mellan människor. Vi tänker både på miljön och att vi vill ha en levande ö, varav vi har ambitionen att alltid tänka lokalt när vi köper in våra tjänster och produkter. Vi levererar alltid med mycket hjärta, personlighet och engagemang. Vi tar er med bortom de vanliga turiststråken och låter er upptäcka Gotland från vårt perspektiv, gotlänningens.

Möten du minns – på vår hemmaplan Gotland.