Hansa Event – Miljöpolicy

Vi har sedan något år tillbaka engagerat oss i klimat- och miljöfrågor. Som eventbolag så har vi ett brett kontaktnät och ett ansvar att lotsa våra kunder till det mest hållbara alternativet för deras event!

I vår miljöpolicy lyfter vi fram vikten av lokalproducerat, fossilfria transporter, så lite engångsartiklar som möjligt och aldrig engångsplast, alltid återvinning enligt Regionens sorteringsfraktioner.

Hansa Event värnar om miljön och i vår miljöpolicy har vi lagt fast att:
• Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara alternativ.
• Vi ska använda lokal- och närproducerat i största möjliga utsträckning.
• Vi eftersträvar att använda leverantörer som har samma syn på klimat- och miljöfrågor som vi.
Vi har satt upp konkreta mål för verksamheten för att succesivt förbättra oss och minska vår klimatpåverkan. En del är sånt som vi själva kan förändra och utveckla men mycket ligger på våra leverantörer. Vi ser det som en viktig uppgift för oss som eventbolag är att påverka och utveckla detta i samarbete med våra leverantörer.
Lokalproducerat
Vår ambition är att använda gotländska produkter och tjänster när det är möjligt, vilket det är nästan alltid! Det gäller bara att bemöda sig lite extra och det är det som vi ser som vår uppgift! Det gäller att vi alla hjälps åt och lyfter fram den rikedom av olika produkter och tjänster som finns här på vår ö. Våra leverantörer är viktiga i detta och vi ställer ständigt höga krav på dem. För oss är det livsviktigt och vi är medvetna om att det är det vi erbjuder våra kunder alltid ska ha högsta kvalitet.
Transporter
För all transport på ön finns fossilfria alternativ i form av el, biogas och HVO. Vi väljer alltid något dessa alternativ och i vår fordonspark finns både el- och biogasdrivna fordon.
När det gäller transporten till Gotland så vet vi att vare sig färja eller flyg är fossilfria och har därför inrättat ett miljöpris. Varje år utser vi ett av våra leverantörsföretag till årets pristagare. Det är ett företag som gjort något viktigt för den hållbara utvecklingen på den gotländska landsbygden.
Engångsartiklar
Vi undviker engångsartiklar så långt som är möjligt och om vi tvingas att använda dem så väljer vi alltid papper eller annat återvinningsbart material.
Återvinning/avfall
När det gäller återvinning så gäller det att sortera och ständigt ha olika fraktioner för olika typer av avfall. Papperssäckar är att föredra framför plast, som om vi av sanitära skäl måste använda dem, alltid är av återvunnen plast.
Bidrag
Vi delar årligen ut ett bidrag på 10 000:- till en organisation/förening/företag som bidrar till ett mer hållbart Gotland. Detta publiceras årligen i våra sociala kanaler.
Nätverk
Vi är stolta medlemmar i Hållbara Gotland som är ett nätverk för företagare och organisationer vars övertygelse är att aktivt hållbarhetsarbete stärker relationerna med anställda och kunder. Läs mer på hallbaragotland.se