30 april, 2018

Spelplanen är Visby där det bland ruiner, kullerstenslagda gränder och kuperade backar gäller att navigera rätt. I en intellektuell och fysisk spelatmosfär skall ni hitta platserna och använda lagets fysiska styrka, hitta ledtrådar och knäcka koder för komma väl förberedd till finalen.